Tjenester

Vi ordner alt på forhånd

. Planlegging og forarbeide

. Innhente spesialpriser på hotell og overnatting

. Prise og organisere reiser med fly eller båt

. Utarbeide budsjett for arrangementet

. Ansvar for avtaler/oppfølging mot underleverandører

. Forslag til underholdning og spennende aktiviteter

. Organisere utflukter og eksterne aktiviteter

. Utarbeide komplett program og materiell

. Organisere et vellykket ledsager-program

. Organisere all transport lokalt og til-og-fra

. Utforming av påmeldingsskjema og registrering

. Utforming og produksjon av utstillingsmateriell

. Produksjon av navneskilt

. Medvirkning til utarbeidelse av alle typer trykksaker

. Salg av sponsor-annonser til arrangementet

. Utsendelse av påmeldingsskjema og trykksaker

. Innkjøp og/eller produksjon av reklame/gave-artikler

Vi kvalitetssikrer underveis

. Registrering av påmeldte deltakere, ledsagere og utstillere

. Utsendelse av bekreftelse, billetter og faktura

. Gjennomføring av selve arrangementet A fra Å til .

. Betjening av informasjons-skranke

. Individuelle opplegg for spesielle gjester (VIP)

. Utlevering av deltakermateriell

. Håndtering av endringer, etteranmeldte og mulige kriser

. All kontakt med hotell, innleide aktører, leverandører etc.